Меню
Вашата количка

Гаранция и рекламации

Рекламации 

                Право на законова гаранция. Срок за предявяване.

            По закон  имате право да получите поръчана от Вас стока/услуга в съответстие с договора за продажба. Една стока/услуга съответства на поръчката, когато притежава обичайните за съответната стока качество, функционалност и характеристи.

            Ако считате, че продуктът/услугата, поръчани от Нас, не съответстват на договора, имате право безплатно в 24-месечен срок от доставката (за стоки) и в 14-дневен срок от получаване на услугата (за услуги) да предявите рекламация пред Нас. В закона е предвидена презумпция, че в случай че дефект и несъответствие на стока от сайта са се проявили през първите 6 месеца от поръчката. За периода след това следва да докажете, че причината за дефекта е наша отговорност. Това се отнася изключително за батериите за телефони. Гарантираме тяхното съответствие с договора за продажба за първите 6 месеца. Гаранционният срок е упоменат в гаранционната карта. Той започва от датата на получаване на стоката и гаранционната карта. За стока, получена по куриер, за начална дата на гаранционния срок се приема датата на издаване на гаранционната карта. При евентуални възражения за началната дата в този случай, моля свържете се с вашия дилър във фирмата. 

            Имайте предвид, че срокът за рекламация на стоки с видими дефекти (драскотини и прочее) е 48 часа от доставката.

            Можете да предявите рекламация по някой от следните начини по Ваш избор: 

·        чрез обаждане на телефон: +359878777247;

·        чрез имейл на   sales@robosector.eu

·        чрез писмо с обратна разписка на адрес: гр.София, бул. „Александър Стамболийски“ № 125-2, офис 3-4

·        чрез попълване и изпращане на Стандартен формуляр за рекламация по образец, посочен по-долу (не е задължително) или електронния формат на формуляра  ТУК;            

            Забележка: В случай че върнете продукта чрез куриерско дружество до посочения по-горе адрес, то Вие поемате цената за куриерската услуга. Доставката е за наша сметка, ако ни изпратите дефектиралия продукт чрез „Български пощи“ или го донесете лично.

             Преглед за дефекти при доставка

            При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Вас или упълномощено от Вас лице.При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, следва да подпишете протокол за щети в присъствието на куриера, в който протокол да опишете констатираните дефекти и незабавно, не по-късно от 48 часа да уведомявите "Техно Мобил Плюс" ЕООД на тел. +359878777247.

            Когато доставените стоки явно не съответстват на поръчаните от Вас и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки,Вие имате право в срок от 48 часа да поискате доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от Вас заявление за покупка на стоки, като уведомите "Техно Мобил Плюс" ЕООД на тел. +359878777247 или по email:  sales@robosector.eu Ще заменим стоката в срок до 3 дни, освен в случаите, при които искането Ви е неоснователно, не следва да бъде уважено или ако не е налична стока от същия вид, за което ще Ви информираме своевременно. 

            Приемане на пратката без забележки

            При приемане на доставката от Вас без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или не уведомите незабавно в срок до 48 часа от доставката "Техно Мобил Плюс" ЕООД на тел. +359878777247, Вие губите правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата. Горепосоченото не освобождава "Техно Мобил Плюс" ЕООД от задължението му да предлага стоки, съответстващи на договора за продажба и да предоставя на Клиента правата, произтичащи от законовата гаранция, описани в раздел XII от  Общите условия.

            При предаване на стоките (извън случаите на доставка на стоки на изплащане), Вие или трето лице, приемащодоставката на посочения от Вас адрес, сте задължен да подпишете придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е извършил поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от Вас адрес за доставка.            

            При предаване на стоките (извън случаите на доставка на стоки на изплащане), Вие или трето лице, приемащо доставката на посочения от Вас адрес, сте задължен да подпишете придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е извършил поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от Вас адрес за доставка. 

            Решение на рекламацията

            Срокът, в който ще решим въпроса с рекламацията е 30 дни от датата на приемане на продукта (при продукти) или от предявяване на рекламацията (при услуги). Забележка: В случай че е налице обективна причина, поради която срокът за решаване на рекламацията се яки кратък, ще Ви помолим за удължаване на същия. 

            Ние ще извършим едно от следните действия, ако рекламацията Ви е основателна:

·        безплатно ще ремонтираме продукта/ще Ви доставим услуга, която да съответства на договора'

·        безплатно ще заменим продукта Ви с нов от същия вид, притежаващ същите характеристики, ако ремонтирането не е оправдано заради стойността на ремонта или по друга причина;

·        ще ви възстановим напълно заплатената от Вас сума за стоката и за нейната доставка и връщане, ако горепосочените действия не са подходящи;

·        ще Ви предоставим отстъпка от цената на стоката, ако пожелаете такава и горепосочените действия не са подходящи;

·        ще Ви предложим закупуване на сходен продукт, ако не е налице възможност за ремонт на вашия поради липса на наличност; в случай на разлика в цената – ще ви информираме своевременно; 

            Ще ви информираме в 30-дневен срок за статуса на вашата рекламация. Можете да получавате актуална информация за рекламацията и на телефоните за контакт.   

                Връщане на продукти след гаранционно обслужване

            Продуктите, получени от „Техно Мобил Плюс“ ЕООД по куриер, се изпращат обратно,след като клиентът е уведомен по телефона за приключване на гаранционното обслужване и е дал указания по какъв начин да му бъде върнат готовият продукт. 

            Какво трябва да направите за по-лесна регистрация на продукт за сервиз

            1. Информирайте ни за рекламацията по някой от горепосочените начини, а за по-лесно използвайте формуляра по-долу или ТУК.

            2. Подгответе продукта за връщане към нас на посочения по-горе адрес, като при възможност го изпратете заедно с оригиналната му опаковка.

            3. Не забравяйте да ни изпратите заедно с продукта:

·        фактурата/касовата бележка, които сме Ви издали;

·        гаранционния сертификат;

·        протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното, други документи, установяващи претенцията по основание и размер;

·        всички компоненти/аксесоари, придружаващи продукта (части, компененти), тъй като ще са необходими, за да се оцени, ремонтира и за да се направи тест за функционалност на продукта:

            4. Когато е приложимо, деактивирайте всички настройки, които сте активирали на продукта (при такава възможност). 

Неоснователност на рекламацията:

            В определени случаи можем да приемем рекламацията Ви за неоснователна, за което ще бъдете своевременно информирани от Вас. Такъв може да бъде случай, при който:

·        Отклонението е несъществено;

·        Рекламацията касае продукт, който не е закупен от сайта (например посочили сте, че продуктът е закупен от нас, но сте ни изпратили друг продукт);

·        Рекламацията е предявена след изтичане на срок от 24 месеца от закупуване на стоката/14 дни от предоставяне на услугата/48 часа при явни дефекти;

·        Не сте ни предоставили всичко необходимо (документи, аксесоари, компоненти към поръчката, сертификат);

·        Нарушили сте цялостта на гаранционните лепенки, пломби и фабрични етикети, целящи предотвратяване на неоторизирана намеса;

·        Несъответствието в действителност е налице, но не сме отговорни за същото, тъй като:

- Вие сте имал особени, специални, а не обичайни представи за продукта (например: закупили сте стандартен вид продукт, а сте очаквали специфичен продукт с по-високи изисквания;

- Към момента на поръчката сте информаран от Вас, че стоката е с определни несъответствия с обичайното (например закупили сте  стока от категория в сайта с преоценени стоки, стоки с дефект, разопаковани стоки, когато в Сайта ясно е посочено, че стоката е намалена поради наличен дефект или конкретно обстоятелство;

- За изработката на стоката сме използвали Ваши материали, които поради своето качество са довели до несъответствие на получения от материалите готов продукт;

- Несъответствието се дължи на неправилен монтаж/неправилно инсталиране/съхранение/употреба на продукта, въпреки подробните и ясни указания за монтаж, инсталация, съхранение и употреба, придружаващи продукта;

- Извършили сте ремонт или опит за ремонт, модификация или промяна на техническите характеристики и това се е случило без нашето знание и съгласие, извън оторизиран от нас сервиз и или в противоречие с нашите Общи условия;

- Дефектът е причинен от други модули и устройства, използвани съвместно с гаранционния продукт;

- Дефектът е причинен от обстоятества, за които не отговаряме - неизправности в електрическата мрежа, токови удари, мълнии, незаземяване, механични деформации,  природни бедствия, неспазване на посочените изисквания към електрическото захранване, щети, причинени от вода или влага;

- Върнали сте продуктът в недобър вид, ако видът на продукта безспорно индицира неполагане на дължима грижа, неправилна употреба и или поддръжка спрямо продукта, поради което може да се заключи, че дефектът е причинен по Ваша вина (надиране, отчупване, смачкване на продукта и или негови компоненти, следи от употребена сила спрямо продукта, изпускане, притискане и прочее) – например върнали сте ни телефон с видими следи от изпускане и счупване на екран, увреждане на сензор, USB или слот за SIM карта;

- Върнали сте ни устройство с премахнат или подменен IMEI, подправен софтуер; 
 -  
Дефектът касае инсталация и настройка/конфигурация на софтуер – в тези случаи услугата по конфигурация се заплаща;

                За повече информация относно правото на рекламация, прочетете раздел XII oт Общите условия. Извлечение от закона относно правото на рекламация и законова гаранция вижте  ТУК . 

До   "Техно Мобил Плюс" ЕООД, ЕИК 204893309, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Лозенец“, ул. „Любата“ № 14, вх. А, ет. 6, ап. 16, е-mail:  sales@robosector.eu, тел. +359878777247                      

Адрес за получаване на формуляра: гр.София, бул. „Александър Стамболийски“ № 125-2, офис 3-4          

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА

 РЕКЛАМАЦИЯ 

            С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

            Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

            Стоката е поръчана на …………………........ /посочва се датата на поръчката/

            Стоката е получена на …………………....... /посочва се датата на доставката/

            Стоката е поръчана от………………………/три имена на клиента/

            гр./с………………………………………….../адрес на клиента/

            Е-mail и телефон за връзка:.............................

            Използвана ли е стоката? - Да/Не................../заградете вярното/

            Монтирана ли е стоката? - Да/Не.................../заградете вярното/

            Предмет на рекламацията:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

            Предпочитан начин на удовлетворение

            /заградете избора/

            1. Предпочитам безплатен ремонт по реда на чл. 113 и чл. 114 от Закона за защита на потребителите.

            2. Желая да заменя продукта с друг. Поръчал съм грешен продукт.

            3. Стоката е увредена при транспорта. Прилагам Протокол за щети.

            4. Желая отстъпка от цената на продукта/услугата.

            5. Желая ваучер, който да използвам за нова поръчка (срок 2 години).

            6. Желая извършване на услугата в съответствие с договора.

            7. Желая да ми бъде възстановена заплатената за продукта/услуга сума по следния начин: ..........................................................................................................................

посочете начин на възстановяване, а при заявено връщане на сумите по банков път, моля посочете банкова сметка

 

            Прилагам следните документи:

1.        Касова бележка или фактура;

2.      Гаранционен сертификат;

3.       Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

4.      Други документи, установяващи претенцията по основание и размер;

 

            ……………….……………………………. ..../Дата/

            ........................................................................../Подпис на клиента/

            Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.      

 

            Всички ремонти на продукти, закупени от  www.robosector.eu („Сайта“), администрирано от „Техно Мобил Плюс“ ЕООД, се извършват в България в оторизирани от дружеството сервизи, с оригинални  или функционално еквивалентни части, внесени директно от производителя или друг производител и в случай на гаранционен ремонт, такъв е осигурен с гарантирано качество на обслужването.
            Сервизното обслужване е гарантирано само за продукти, закупени през сайта, които са в гаранционен срок и са с оригинални, неподменени от клиентите софтуери и технически спецификации. Апарати и устройства с ръчно обновен софтуер, или познати още като "rooted" - ще бъдат ремонтирани за сметка на клиента.

            По закон  имате право да получите поръчана от Вас стока/услуга в съответстие с договора за продажба. Една стока/услуга съответства на поръчката, когато притежава обичайните за съответната стока качество, функционалност и характеристики.

            Ако считате, че продуктът/услугата, поръчани от Нас, не съответстват на договора, имате право безплатно в 24-месечен срок от доставката (за стоки) и в 14-дневен срок от получаване на услугата (за услуги) да предявите рекламация пред Нас. В закона е предвидена презумпция, че в случай че дефект и несъответствие на стока от сайта са се проявили през първите 6 месеца от поръчката. За периода след това при спор следва да докажете, че причината за дефекта е наша отговорност. Това се отнася изключително за батериите за телефони. Гарантираме тяхното съответствие с договора за продажба за първите 6 месеца.

            Имайте предвид, че срокът за рекламация на стоки с видими дефекти (драскотини и прочее) е 48 часа от доставката.            

            Гаранцията покрива хардуерните компоненти на продукта, както първоначално е доставен и не покрива или частично покрива следните позиции; Софтуер, допълнителни елементи, като аксесоари (зарядно устройство и кабели), дори ако са в пакета или се продават заедно с продукта. Гаранцията покрива труда и евентуалната замяна с функционално еквивалентни компоненти. Замяна на дефектирал модул с конструктивно и/или функционално превъзхождащ елемент става след допълнително договаряне с „Техно Мобил Плюс“ ЕООД. Дефектирането на компонент не е основание за гаранционна замяна, такава се извършва след установяване на невъзможност за отремонтиране /по преценка на „Техно Мобил Плюс“ ЕООД/.

            Какви са правата ви във връзка със законовата гаранция, прочетете в категория „Отказ и рекламация“, както и в нашите Общи условия. В тези документи ще откриете и как да предявите рекламацията и какви действия ще предприемем по повод същата.